Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Mất hyperlink khi mở file Power Point bằng Impress

Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 7 2011, 11:14
gửi bởi chithien2974
Hiện tại mình gặp 1 lỗi chưa biết cách khắc phục :( .
Trong file Power Point insert picture có nhúng hyperlink đến file audio. Khi mở file này bằng OO thì các Hyperlink bị mất đi hết.

Mọi người giúp mình với.