Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Lỗi với impress

Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 1 2011, 05:01
gửi bởi Hoangiumun
Tôi làm impress trên windows xp. Cứ làm tác vụ hay chạy thì máy lại xanh lè, lỗi tại đâu vậy?