Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tạo Button > tìm kiếm theo list có sẵn >in danh sách

Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 5 2011, 03:08
gửi bởi khiem.hd
Hi các bạn + Admin

Có vấn đề này với OpenOffice mong các bạn giúp đỡ :

- Tạo Button trong Calc
- chức năng Button là filter với điều kiện cho trước (ví dụ : Sheet 1! C10:C20 là danh sách điều kiện ) và theo danh sách có sẵn (ví dụ danh sách trong Sheet 2, A1:A65536)
- Sau đó in kết quả tìm được ra một nơi chỉ định (ví dụ in kết quả ra Sheet1, ô A1)

Đây là danh sách điều kiện Sheet1!C10:C20
*BIO FORESTAL S.A.*
*FORESTAL S.A. BIO*
*S.A. BIO FORESTAL*
*BIO* FORESTAL S.A.*
*FORESTAL S.A.* BIO*
*BIO*S.A.*
*FORESTAL*S.A.*
B*S.A.

Mong nhận đc hồi âm sớm !
Trân trọng cảm ơn !