Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách tạo footnote

Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 10 2015, 14:16
gửi bởi sobeit
Em muốn tạo một cái footnote như trong hình :D, nếu chỉ riêng phần chú thích 1, 2, 3 thì đơn giản cái chính là phần Khảo dị :shock: Chẳng hiểu làm cách nào mới thêm được kiểu đó :crazy: Ai biết cách chỉ em với? :crazy:
// MS Word thì làm đơn giản nhưng em vẫn muốn dùng OpenOffice hơn :mrgreen:

Re: Cách tạo footnote

Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 1 2016, 11:38
gửi bởi Hagar Delest
Hi,

Due to too many spammers and no volunteers, the forum has been closed. You can still ask the English forum: https://forum.openoffice.org/en