Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Help! Không thấy đường gạch nối trong Border

Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 1 2011, 04:47
gửi bởi send2van
Dear all,

Có bạn nào biết làm sao tạo được đường gạch nối trong phần "Format cells-->Border-->Style" của open office không ? Giúp mình với.

Thanks.
Văn