Strona 1 z 1

[Writer] Przygotowanie szablonu złożonego dokumentu

PostNapisane: N lut 21, 2010 11:27 pm
przez mg2
Poniżej opisałem jak przygotować szablon dokumentu z podziałem na: stronę tytułową, spis treści, rozdziały, indeks.


1) Ogólnie o stylach

Nie powinno się korzystać z menu "Format" -> "Znak"/"Strona"/"Akapit" itp. Do formatowania tych obiektów służą style. Prawidłowa praca z tekstem wygląda w ogólności tak:
- napisanie tekstu
- przemyślenie formatowania tekstu
- utworzenie odpowiednich stylów
- zastosowanie utworzonych stylów do tekstu

W OOo znajdujemy style następujących obiektów:
- akapit
- znak
- ramka
- strona
- lista
kolejność według okienka "Format" -> "Style i formatowanie"

Na pasku narzędziowym "Formatowanie" znajduje się pole z aktualnie wybranym stylem akapitu (obok nazwy czcionki). Rozwijając to pole widzimy inne style zawarte domyślnie w OOo, są to jedynie style akapitu. Style pozostałych obiektów są dostępne przez wspomniane wcześniej okienko.

Z punktu widzenia automatyki niektóre style mają szczególny charakter. Są nimi np. style akapitu o nazwach "Nagłówek (nr)". Wspomniana szczególność polega na tym, że tekst nimi sformatowany jest widziany przez "Spis treści". Oznacza to, że tytuły rozdziałów muszą być w stylu z grupy "Nagłówek (nr)" aby zostały wyświetlone w spisie.

Tyle słowem wstępu na temat stylów.

2) Działy dokumentu i ich niezależna numeracja

Spróbujmy stworzyć dokument według schematu:
- "Strona tytułowa": brak stopki i nagłówka
- "Spis treści": w stopce numeracja stron "I, II, III, ...", brak nagłówka
- "Rozdziały": w stopce numeracja stron ciągła "1, 2, 3, ...", w nagłówku: tytuł rozdziału na stronach nieparzystych, tytuł dokumentu na stronach parzystych
- "Indeks": w stopce numeracja stron "i, ii, iii, ...", brak nagłówka

Najpierw przygotujmy style stron odpowiadające poszczególnym działom przy użyciu okienka:
"Format" -> "Style i formatowanie" -> "Style strony" (mała ikonka na górze okienka)
Możemy modifikować istniejący styl lub na jego podstawie utworzyć nowy styl. Klikamy prawym klawiszem na dany styl i wybieramy odpowiednią opcję

W zakładce "Organizator":
- wpisujemy nazwę stylu, np. "Spis treści"
- "Następny styl" ustawiamy taki sam jak nazwa stylu

W zakładkach "Nagłówek" oraz "Stopka":
- wybieramy "Włącz nagłówek"/"Włącz stopkę"

W zakładce "Strona":
- ustawiamy format numeracji stron "Format: 1,2,3 ..." zmieniamy na np. "i, ii, iii, ..."

Kończymy "OK"

UWAGA:
======
- nie można zmienić nazwy stylów wbudowanych np. "Pierwsza strona" przerobić na "Strona tytułowa". Dla porządku utwórzmy nowe style tak aby miały nazwy odpowiednich części dokumentu
- pole "Następny styl" oznacza automatyczne włączenie wybranego stylu strony gdy przechodzimy na następną stronę np.: jeżeli dla stylu "Strona tytułowa" wybierzemy następny styl "Spis treści", ustawimy się na "stronie tytułowej" i przytrzymamy klawisz "enter" aby przejść do nowej strony ;) to ta nowa strona przyjmie automatycznie styl "Spis treści"
- wszystkie rozdziały mają ten sam styl o nazwie "Rozdziały"
======


Teraz wstawimy podziały stron pomiędzy poszczególne części dokumentu. Wpiszmy teksty będące opisami poszczególnych działów:
"strona tytułowa""spis treści""rozdział 1""rozdział 2""indeks"

Ustawiamy się kursorem na końcu każdego tekstu i wprowadzamy podział strony z uwzględnieniem poczatku numeracji stron:
"Wstaw" -> "Podział ręczny" -> "Podział strony"; "Styl: "wybierz styl następnej części dokumentu"; "[v] Zmień numer strony: 1"

UWAGA:
======
- zmieniamy numer strony na "1" ponieważ następna strona, należąca do spisu treści, ma mieć numer "I" (a nie "II") itd.
- wstawiając podział strony pomiędzy "Rozdział 1" a "Rozdział 2" nie zmieniamy ustawień numeracji (albo wpisujemy 0) bo ma być ona ciągła dla wszystkich rozdziałów
- jeżeli wybraliśmy kontynuację numeracji "od 1" to ustawiamy się przed napisem "Rozdział 2", klawiszem "BckSpc" usuwamy podział strony i wstawiamy podział ponownie
- zamiast wyboru stulu podczas wstawiania podziału, możemy ustawić się na początku danego działu dokumentu i wybrać styl dwóklikając na odpowiednią nazwę w okienku stylów (musimy tak zrobić z działem "strona tytułowa")
======


Stan dokumentu:
======
- każdy z opisów jest teraz na oddzielnej stronie.
- powinny pojawić się automatycznie nagłówki i stopki według tego co ustaliliśmy w stylach (jeżeli jest inaczej trzeba poprawić ustawienia stylów)
======


Nadszedł czas na wstawienie numerów stron. Przechodząc przez stopki poszczególnych działów wybieramy:
- "Wstaw" -> "Pola" -> "Numer strony"

UWAGA:
======
- "Rozdział 1", "Rozdział 2" to jeden dział pod względem numeracji stron, numeracja jest ciągła więc wstawiamy ją tylko raz
- dla pewności ustaw się na każdej stronie i trzymaj "enter" aż do przejścia na kolejną stronę ;)
- sprawdź czy numery stron zmieniają się automatycznie według założeń tzn. I na II, 1 na 2, 2 na 3, i na ii
- jeżeli np. po "i" wyskoczyło "2" zamiast "ii" tzn. że np. w stylu "Indeks" jako "Następny styl" jest ustawiony np. "Domyślnie"
======


Stan dokumentu:
======
Kolejność numeracji stron:
- "brak numeru", I, 1, 2, i
- "brak numeru", I, II, ..., 1, 2, 3, ..., i, ii, ... (podczas pisania na kolejnych stronach)
======


CDN ...

PS
Proszę o uwagi/komentarze :)