EAN, UPC, addon barcode generator for calc, macro, GPL .

Gotowe szablony, skrypty, makropolecenia i rozszerzenia. Tutaj możesz pochwalić i podzielić się swoją twórczością z innymi użytkownikami
OOoUser46
Posty: 23
Rejestracja: sob maja 12, 2012 2:43 pm
Lokalizacja: Olesno Tarn.

EAN, UPC, addon barcode generator for calc, macro, GPL .

Post autor: OOoUser46 »

Witam.

Jest to generator kodu kreskowego EAN dla arkusza kalkulacyjnego.
Funkcja generuje kody EAN8, EAN13, EAN13+addon (ISSN,ISBN)
oraz UPC-A jeżeli pierwszą cyfrą kodu będzie "0". (kody EAN są kompatybilne z UPC-A)
Aby kod wyświetlał się poprawnie potrzeba całkowicie darmową
czcionkę barcode którą sam zrobiłem (w załączniku).

Skrypt testowałem u siebie i działa 100% (OOo3.2,win7) ewentualne błędy będę starał się poprawić.
Generowane kody odczytywane były bez problemu przez czytnik PSC QuickScan 1000.
Makro instalujemy metodą "kopiuj wklej" w menadżerze makr OpenOffice .
Działa polecenie EAN(123456789012;12345) .
Pierwszy argument to zawartość kodu liczba lub cyfry, drugi opcjonalny to tzw. add-on 2 lub 5 cyfr.
Jeżeli pierwszy argument nie przekroczy "9999999" + cyfra kontrolna to zostanie wyświetlony kod EAN8.
Jeśli cyfra kontrolna będzie niewłaściwa, wartość zostanie uznana za początek kodu EAN13.
Do małych liczb zostaną dodane zera wiodące.
Aby samemu dodać zera wiodące należy wprowadzać liczby jako tekst.
np: EAN(123) zostanie zapisane jako EAN8=00001236,
EAN("000000000123") zostanie zapisane jako EAN13=0000000001236
i ze względu na pierwsze zero i kompatybilność z UPC-A zostanie doczytany jako UPC-A=000000001236
Cyfra kontrolna nie jest obowiązkowa, zostanie dodana automatycznie.
Jeśli ostatnia 13 cyfra kontrolna zostanie podana i będzie błędna kod nie wyświetli się.
Drugi argument opcjonalny może mieć maksymalnie pięć cyfr.
Jeśli addon nie przekroczy "99" to zostanie wyświetlony addon dwucyfrowy EAN2.
Powyżej "99" zostanie wyświetlony addon pięciocyfrowy EAN5

Generator wraz z czcionką generuje kody typu slim (niskie),
bez cyfr czytelnych dla człowieka, tylko kod kreskowy.

Kod: Zaznacz cały

REM ***** BASIC *****
REM V1.4 14-11-2012
REM Barcode creator EAN by TN
REM Funkcja generuje kod EAN8 , EAN13 i EAN13 + add-on (EAN2,EAN5)
REM
REM GNU GPL General Public Licence
REM Free to commercial and private use.
REM
REM ean(znaki cyfr lub liczba; opcjonalnie add-on 2 albo 5 cyfr)
REM
REM ! UWAGA !
REM Do poprawnego działania wymagana jest odpowiednia czcionka barcode.ttf
REM http://user.services.openoffice.org/pl/forum/download/file.php?id=429
REM -----------------------------------------------------------------------------------
Private znak(30) As String
Function ean(optional data$, optional addon$) As String
ean=""
if IsMissing(data) then goto errend
DIM size As Integer
DIM count As Integer   'licznik do pętli
DIM codebar As String
DIM c As Integer  'wygenerowana suma kontrolna
codebar=""
c=0
if data < 1 then goto errend  'przerywa gdy brak danyh
data = CStr (data)   'zmienia liczbe na znaki
size = Len (data)  'liczy ilość znaków
if size=0 then goto errend
if size>13 then goto errend  'przerywa gdy za duzo znakow
for count=1 to size  'przerywa gdy nieobsługiwany znak
  if Asc(Mid(data,count,1)) < 48 then goto errend  'przerywa gdy nieobsługiwany znak
  if Asc(Mid(data,count,1)) > 57 then goto errend  'przerywa gdy nieobsługiwany znak
Next count
if size<7 then  'dostosowuje dlugosc, dodaje zera wiodace
  for count = size to 6
   data = "0" & data
  Next count
  size=7
End if
if size>8 and size<12 then
  for count = size to 11
   data = "0" & data
  Next count
  size=12
End if
if size=7 or size=8 then
  c = (CInt(Mid(data,1,1))+CInt(Mid(data,3,1))+CInt(Mid(data,5,1))+CInt(Mid(data,7,1)))*3 + (CInt(Mid(data,2,1))+CInt(Mid(data,4,1))+CInt(Mid(data,6,1)))
  c = c mod 10
  c = 10 - c
  if c = 10 then c = 0
end if
if size=8 and c <> CInt(Mid(data,size,1)) then  'jesli zla suma kontrolna EAN8 to EAN13
  data = "0000" & data
  size = 12
End if
if size=12 or size=13 then
  c = 0
  for count=1 to 12 step 2
   c = c + Mid(data,count,1)
   c = c + (CInt(Mid(data,count+1,1))*3)
  Next count
  c = c mod 10
  c = 10 - c
  if c = 10 then c = 0
End if
if size=13 and c <> CInt(Mid(data,size,1)) then goto errend  'przerywa gdy zla suma kontrolna EAN13.
initZnak
if size=12 or size=13 then  'jesli EAN13 to
  codebar = "HAEA" & znak(Mid(data,2,1))
  count = Mid(data,1,1)
  if count=0 or count=1 or count=2 or count=3 then codebar = codebar & znak(Mid(data,3,1)) else codebar = codebar & znak(CInt(Mid(data,3,1))+10)
  if count=0 or count=4 or count=7 or count=8 then codebar = codebar & znak(Mid(data,4,1)) else codebar = codebar & znak(CInt(Mid(data,4,1))+10)
  if count=0 or count=1 or count=4 or count=5 or count=9 then codebar = codebar & znak(Mid(data,5,1)) else codebar = codebar & znak(CInt(Mid(data,5,1))+10)
  if count=0 or count=2 or count=5 or count=6 or count=7 then codebar = codebar & znak(Mid(data,6,1)) else codebar = codebar & znak(CInt(Mid(data,6,1))+10)
  if count=0 or count=3 or count=6 or count=8 or count=9 then codebar = codebar & znak(Mid(data,7,1)) else codebar = codebar & znak(CInt(Mid(data,7,1))+10)
else
  codebar = "HAEA"
  for count=1 to 4  'jesli EAN8 to
   codebar = codebar & znak(Mid(data,count,1))
  Next count
end if
codebar = codebar & "EAEAE"  'sep
if size=12 or size=13 then
  for count=8 to 12
   codebar = codebar & znak(CInt(Mid(data,count,1))+20)
  Next count
else
  for count=5 to 7
   codebar = codebar & znak(CInt(Mid(data,count,1))+20)
  Next count
end if
ean = codebar & znak(c+20) & "AEAH"  'stop
if not IsMissing(addon) and addon<>"" and addon<>"0" then ean = ean & addonf(addon) & "H"  'addon
errend:
End Function

REM---------------------------------------------ADD-ON
Function addonf(add$) As String
addonf=""
DIM size2 As Integer
DIM count2 As Integer
size2 = Len (add)  'liczy ilość znaków
if size2>5 then goto addend  'przerywa gdy za duzo
for count2=1 to size2  'przerywa gdy nieobsługiwany znak
  if Asc(Mid(add,count2,1)) < 48 then goto addend  'przerywa gdy nieobsługiwany znak
  if Asc(Mid(add,count2,1)) > 57 then goto addend  'przerywa gdy nieobsługiwany znak
Next count2
addonf = "FHAEB"  ' margines and start
if size2<3 then  'EAN2
	dim addint
	addint = CInt(add)
  Select Case addint mod 4
   Case 0
   addonf = addonf & znak(int(addint/10)) & "EA" & znak(addint mod 10)
   Case 1
   addonf = addonf & znak(int(addint/10)) & "EA" & znak((addint mod 10)+10)
   Case 2
   addonf = addonf & znak((int(addint/10))+10) & "EA" & znak(addint mod 10)
   Case 3
   addonf = addonf & znak((int(addint/10))+10) & "EA" & znak((addint mod 10)+10)
  End Select
else  'EAN5
  if size2=3 then add = "00" & add
  if size2=4 then add = "0" & add
  DIM add5(5) As Integer
  add5(0) = int(mid(add,1,1))
  add5(1) = int(mid(add,2,1))
  add5(2) = int(mid(add,3,1))
  add5(3) = int(mid(add,4,1))
  add5(4) = int(mid(add,5,1))
  a = add5(0)*3
  a = a+add5(1)*9
  a = a+add5(2)*3
  a = a+add5(3)*9
  a = a+add5(4)*3
  a = a mod 10
  if a<4 then addonf = addonf & znak(add5(0)+10) else addonf = addonf & znak(add5(0))
  if a=0 or a=4 or a=7 or a=8 then addonf = addonf & "EA" & znak(add5(1)+10) else addonf = addonf & "EA" & znak(add5(1))
  if a=1 or a=4 or a=5 or a=9 then addonf = addonf & "EA" & znak(add5(2)+10) else addonf = addonf & "EA" & znak(add5(2))
  if a=2 or a=5 or a=6 or a=7 then addonf = addonf & "EA" & znak(add5(3)+10) else addonf = addonf & "EA" & znak(add5(3))
  if a=3 or a=6 or a=8 or a=9 then addonf = addonf & "EA" & znak(add5(4)+10) else addonf = addonf & "EA" & znak(add5(4))
end if
addend:
End Function

REM---------------------------------------------Zestaw znakow
Function initZnak
znak(0) = "GBEA"  'zestaw A
znak(1) = "FBFA"
znak(2) = "FAFB"
znak(3) = "EDEA"
znak(4) = "EAGB"
znak(5) = "EBGA"
znak(6) = "EAED"
znak(7) = "ECEB"
znak(8) = "EBEC"
znak(9) = "GAEB"
znak(10) = "EAFC"  'zestaw B
znak(11) = "EBFB"
znak(12) = "FBEB"
znak(13) = "EAHA"
znak(14) = "FCEA"
znak(15) = "ECFA"
znak(16) = "HAEA"
znak(17) = "FAGA"
znak(18) = "GAFA"
znak(19) = "FAEC"
znak(20) = "CFAE"  'zestaw C
znak(21) = "BFBE"
znak(22) = "BEBF"
znak(23) = "AHAE"
znak(24) = "AECF"
znak(25) = "AFCE"
znak(26) = "AEAH"
znak(27) = "AGAF"
znak(28) = "AFAG"
znak(29) = "CEAF"
End Function
REM---------------------------------------------END
Funkcje UPC-A , UPC-E , addon.
Zestaw czterech funkcji generujących kody UPC .
Funkcja UPCA() generuje kod UPC-A .
Funkcja UPCE() generuje kod UPC-E .
Funkcja UPC_A_E_CONVERT() konwertuje kod UPC-A do UPC-E .
Funkcja EAN_UPC_ADDON() generuje 2 lub 5 cyfrowy dodatek addon.

Każda z funkcji może działać samodzielnie, nie czeba wklejać wszystkich.
Funkcje mogą wspułpracować.
Suma kontrolna nie jest konieczna, zostanie dodana automatycznie.
Jeśli suma kontrolna zostanie podana i będzie błędna kod nie wyświetli się.

Przykłady urzycia:
UPCA(12345678901;EAN_UPC_ADDON(12)) Zostanie wygenerowany kod UPC-A z dwu cyfrowym dodatkiem.
UPCE(UPC_A_E_CONVERT(01230000045);EAN_UPC_ADDON(12)) Zostanie wygenerowany kod UPC-E z dwu cyfrowym dodatkiem.
UPCE(123456;EAN_UPC_ADDON(12345)) Zostanie wygenerowany kod UPC-E z pięcio cyfrowym dodatkiem.
EAN_UPC_ADDON(12345) Zostanie wygenerowany sam dodatek.
UPC_A_E_CONVERT(01230000045) Format kodu UPC-A zostanie przekonwertowany do formatu zgodnego z UPC-E wraz z sumą kontrolną.
Aby konwersja była możliwa kod musi nadawać się do przekształcenia. Pierwszą cyfrą musi być zero, a kod musi zawierać minimum pięć zer.

Generator wraz z czcionką generuje kody typu slim (niskie), bez cyfr czytelnych dla człowieka, tylko kod kreskowy.

Do poprawnego działania wymagana jest odpowiednia czcionka barcode.ttf http://user.services.openoffice.org/pl/ ... php?id=429 (w załączniku)

Kod: Zaznacz cały

REM ***** BASIC *****
REM V1.0 16-08-2012
REM 
REM This function generates a UPC-A and UPC-E barcodes + addon.
REM 
REM GNU GPL General Public Licence
REM Free to commercial and private use.
REM 
REM Function UPCA(12345678901)  create UPC-A barcode
REM Function UPCE(123456)    create UPC-E barcode
REM Function UPC_A_E_CONVERT("01200000456")  convert UPC-A to UPC-E format code.
REM Function EAN_UPC_ADDON(12) or EAN_UPC_ADDON(12345)  create 2 or 5 digit addon barcode
REM 
REM Usage: UPCA(12345678901;EAN_UPC_ADDON(12)) or UPCE(123456;EAN_UPC_ADDON(12)) 
REM  or UPCE(UPC_A_E_CONVERT("01200000456")) etc.
REM 
REM All functions are independent.
REM Functions can work together.
REM Checksum is not necessary, will be added automatically.
REM If the checksum is given, and will be incorrect code will not be displayed
REM 
REM ! NOTE !
REM For proper operation is required font barcode.ttf free
REM http://user.services.openoffice.org/pl/forum/download/file.php?id=429
REM -----------------------------------------------------------------------------------
Function upca$(optional data$,optional add$)
	upca=""
	if IsMissing(data) or data="" or data=0 then goto errend
	dim size%,c%,check%
	size = len(data)
	if size>12 then goto errend
	for c=1 to size
		check = asc(mid(data,c,1))
		if check<48 or check>57 then goto errend
	next c
	if size<11 then data = mid("0000000000",size) & data
	size = len(data)
	check = 0
	for c=1 to 11 step 2
		check = check + (cint(mid(data,c,1))*3)
	next c
	for c=2 to 10 step 2
		check = check + cint(mid(data,c,1))
	next c
	check = 10 - (check mod 10)
	if check=10 then check=0
	if size=12 and check<>cint(mid(data,12,1)) then goto errend
	if size=11 then data = data & check
	size = len(data)
	dim bar$(9)
	bar = array("GBEA","FBFA","FAFB","EDEA","EAGB","EBGA","EAED","ECEB","EBEC","GAEB")
	upca="HAEA"	'START
	for c=1 to 6
		upca = upca & bar(mid(data,c,1))
	next c
	upca = upca & "EAEAE"	' center
	bar = array("CFAE","BFBE","BEBF","AHAE","AECF","AFCE","AEAH","AGAF","AFAG","CEAF")
	for c=7 to 12
		upca = upca & bar(mid(data,c,1))
	next c
	upca = upca & "AEAH"	' END
	if not IsMissing(add) and add>"" and add>0 then upca = upca & "F" & add	' add the addon
	errend:
End Function
rem------------------------------------------- UPCE() Function
Function upce$(optional data$,optional add$)
	upce=""
	if IsMissing(data) or data="" or data=0 then goto errend
	dim size%,c%,tab%(6)
	size = len(data)
	if size>7 then goto errend
	for c=1 to size
		tab(6) = asc(mid(data,c,1))
		if tab(6)<48 or tab(6)>57 then goto errend
	next c
	if size<6 then data = mid("00000",size) & data
	size = len(data)
	for c=1 to size
		tab(c-1) = cint(mid(data,c,1))
	next c
	if tab(5)=0 then c = (tab(1)+tab(2)+tab(4))*3 + (tab(0)+tab(3))
	if tab(5)=1 then c = (tab(1)+tab(2)+tab(4))*3 + (tab(0)+tab(3)+1)
	if tab(5)=2 then c = (tab(1)+tab(2)+tab(4))*3 + (tab(0)+tab(3)+2)
	if tab(5)=3 then c = (tab(1)+tab(4))*3 + (tab(0)+tab(2)+tab(3))
	if tab(5)=4 then c = (tab(1)+tab(3)+tab(4))*3 + (tab(0)+tab(2))
	if tab(5)>4 then c = (tab(1)+tab(3)+tab(5))*3 + (tab(0)+tab(2)+tab(4))
	c = 10 - (c mod 10)
	if c=10 then c=0
	if size=7 and tab(6)<>c then goto errend
	dim bar(19)
	bar = array("GBEA","FBFA","FAFB","EDEA","EAGB","EBGA","EAED","ECEB","EBEC","GAEB","EAFC","EBFB","FBEB","EAHA","FCEA","ECFA","HAEA","FAGA","GAFA","FAEC")
	upce = "HAEA" & bar(tab(0)+10)	' START & 1 digit
	if c<4 then
		upce = upce & bar(tab(1)+10)
	else
		upce = upce & bar(tab(1))
	end if
	if c=0 or c=4 or c=7 or c=8 then
		upce = upce & bar(tab(2)+10)
	else 
		upce = upce & bar(tab(2))
	end if
	if c=1 or c=4 or c=5 or c=9 then
		upce = upce & bar(tab(3)+10)
	else
		upce = upce & bar(tab(3))
	end if
	if c=2 or c=5 or c=6 or c=7 then
		upce = upce & bar(tab(4)+10)
	else
		upce = upce & bar(tab(4))
	end if
	if c=3 or c=6 or c=8 or c=9 then
		upce = upce & bar(tab(5)+10)
	else
		upce = upce & bar(tab(5))
	end if
	upce = upce & "EAEAEAH"	' END
	if not IsMissing(add) and add>"" and add>0 then upce = upce & "F" & add	' add the addon
	errend:
End Function
rem------------------------------------------- UPC_A_E_CONVERT() Function
Function upc_a_e_convert$(optional data$)
	upc_a_e_convert=""
	if IsMissing(data) or data="" or data=0 then goto errend
	dim size%,c%,tab%(11)
	tab = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
	size = len(data)
	if size>12 then goto errend
	for c=1 to size
		check = asc(mid(data,c,1))
		if check<48 or check>57 then goto errend
		if size=12 then 
			tab(11-size+c) = cint(mid(data,c,1))
		else
			tab(10-size+c) = cint(mid(data,c,1))
		end if
	next c
	check = 0
	for c=0 to 10 step 2
		check = check + tab(c)*3
	next c
	for c=1 to 9 step 2
		check = check + tab(c)
	next c
	check = 10 - (check mod 10)
	if check=10 then check=0
	if size=12 and check<>tab(11) then goto errend
	if size=11 then tab(11) = check
	if tab(0)<>0 or tab(6)<>0 or tab(7)<>0 then goto errend
	if tab(3)=0 and tab(4)=0 and tab(5)=0 then
		upc_a_e_convert = tab(1) & tab(2) & tab(8) & tab(9) & tab(10) & "0" & check
	elseif tab(3)=1 and tab(4)=0 and tab(5)=0 then
		upc_a_e_convert = tab(1) & tab(2) & tab(8) & tab(9) & tab(10) & "1" & check
	elseif tab(3)=2 and tab(4)=0 and tab(5)=0 then
		upc_a_e_convert = tab(1) & tab(2) & tab(8) & tab(9) & tab(10) & "2" & check
	elseif tab(4)=0 and tab(5)=0 and tab(8)=0 then
		upc_a_e_convert = tab(1) & tab(2) & tab(3) & tab(9) & tab(10) & "3" & check
	elseif tab(5)=0 and tab(8)=0 and tab(9)=0 then
		upc_a_e_convert = tab(1) & tab(2) & tab(3) & tab(4) & tab(10) & "4" & check
	elseif tab(8)=0 and tab(9)=0 and tab(10)=5 then
		upc_a_e_convert = tab(1) & tab(2) & tab(3) & tab(4) & tab(5) & "5" & check
	elseif tab(8)=0 and tab(9)=0 and tab(10)=6 then
		upc_a_e_convert = tab(1) & tab(2) & tab(3) & tab(4) & tab(5) & "6" & check
	elseif tab(8)=0 and tab(9)=0 and tab(10)=7 then
		upc_a_e_convert = tab(1) & tab(2) & tab(3) & tab(4) & tab(5) & "7" & check
	elseif tab(8)=0 and tab(9)=0 and tab(10)=8 then
		upc_a_e_convert = tab(1) & tab(2) & tab(3) & tab(4) & tab(5) & "8" & check
	elseif tab(8)=0 and tab(9)=0 and tab(10)=9 then
		upc_a_e_convert = tab(1) & tab(2) & tab(3) & tab(4) & tab(5) & "9" & check
	end if
	errend:
End Function
rem------------------------------------------- EAN_UPC_ADDON() Function
Function ean_upc_addon$(optional data&)
	ean_upc_addon=""
	if IsMissing(data) or data="" or data<1 or data>99999 then goto errend
	dim bar$(19)
	bar = array("GBEA","FBFA","FAFB","EDEA","EAGB","EBGA","EAED","ECEB","EBEC","GAEB","EAFC","EBFB","FBEB","EAHA","FCEA","ECFA","HAEA","FAGA","GAFA","FAEC")
	ean_upc_addon = "HAEB"	'START
	if data<100 then	' 2 digit addon
		select case data mod 4
			case 0
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & bar(int(data/10)) & "EA" & bar(data mod 10)
			case 1
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & bar(int(data/10)) & "EA" & bar((data mod 10)+10)
			case 2
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & bar((int(data/10))+10) & "EA" & bar(data mod 10)
			case 3
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & bar((int(data/10))+10) & "EA" & bar((data mod 10)+10)
		end select
	end if
	if data>99 then	' 5 digit addon
		data = data + 100000
		dim add5%(4),c%
		add5 = array(cint(mid(data,2,1)),cint(mid(data,3,1)),cint(mid(data,4,1)),cint(mid(data,5,1)),cint(mid(data,6,1)))
		c = (add5(0)+add5(2)+add5(4))*3
		c = c + ((add5(1)+add5(3))*9)
		c = c mod 10
		if c<4 then
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & bar(add5(0)+10)
		else
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & bar(add5(0))
		end if
		if c=0 or c=4 or c=7 or c=8 then
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & "EA" & bar(add5(1)+10)
		else 
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & "EA" & bar(add5(1))
		end if
		if c=1 or c=4 or c=5 or c=9 then
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & "EA" & bar(add5(2)+10)
		else
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & "EA" & bar(add5(2))
		end if
		if c=2 or c=5 or c=6 or c=7 then
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & "EA" & bar(add5(3)+10)
		else
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & "EA" & bar(add5(3))
		end if
		if c=3 or c=6 or c=8 or c=9 then
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & "EA" & bar(add5(4)+10)
		else
			ean_upc_addon = ean_upc_addon & "EA" & bar(add5(4))
		end if
	end if
	ean_upc_addon = ean_upc_addon & "H"	'END
	errend:
End Function

Ewentualne błędy będę starał się poprawić.

Pozdrawiam.
Załączniki
BARcode_v2.zip
(5.86 KiB) Pobrany 5547 razy
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2012 8:02 pm przez OOoUser46, łącznie zmieniany 12 razy.
MrTN. OOo 3.3 , Win7 .
Jan_J
Posty: 4568
Rejestracja: pt maja 22, 2009 1:20 pm
Lokalizacja: Wrocław

Re: EAN13, EAN8, addon barcode generator for calc, macro, GP

Post autor: Jan_J »

Zdaje się, że dobrą robotę odstawiasz...
Zapewne warto by to wszystko było zebrać do kupy jako dodatek do instalowania...
JJ
LO (24.2|7.6) ∙ Python (3.12|3.11|3.10) ∙ Unicode 15 ∙ LᴬTEX 2ε ∙ XML ∙ Unix tools ∙ Linux (Rocky|CentOS)
OOoUser46
Posty: 23
Rejestracja: sob maja 12, 2012 2:43 pm
Lokalizacja: Olesno Tarn.

Re: EAN13, EAN8, addon barcode generator for calc, macro, GP

Post autor: OOoUser46 »

Jan_J pisze:Zdaje się, że dobrą robotę odstawiasz...
Zapewne warto by to wszystko było zebrać do kupy jako dodatek do instalowania...
Popieram pomysł.
Postaram się dopisać jeszcze parę makr.
MrTN. OOo 3.3 , Win7 .
ODPOWIEDZ