Calc: Unikalne wystąpienia (po raz trzeci)

Gotowe szablony, skrypty, makropolecenia i rozszerzenia. Tutaj możesz pochwalić i podzielić się swoją twórczością z innymi użytkownikami

Calc: Unikalne wystąpienia (po raz trzeci)

Postprzez Rafkus » N lis 28, 2021 4:24 pm

Z cztery miesiące, temu na potrzeby forum stworzyłem funkcję UNIKALNE, która to z pewnego tekstu usuwała pewne powtarzające się frazy. Niedawno stworzyłem sobie nową funkcję UNIKALNE2 - wyszukującą i zwracającą tylko niepowtarzalne wyniki z pewnego zakresu. Przyjrzałem się obu tym funkcjom i doszedłem do wniosku, że główny algorytm wyszukiwania działa na tej samej zasadzie. Dlatego połączyłem te dwie funkcje w jedną, oraz dodałem możliwość sortowania wyniku (@Jermor - to akurat był twój pomysł). Oto jej kod:
Kod: Zaznacz cały   Rozszerz widokZwiń widok
Function UNIKALNE(dane as variant, optional sort as integer, optional zmienna as string) as variant
REM: Funkcja UNIKALNE: zwraca z pewnego tekstu, komórki lub zakresu danych tylko niepowtarzalne wartości.
REM: Ponadto wynik może zostać automatycznie posortowany
REM: Więcej o funkcji jest tu: https://forum.openoffice.org/pl/forum/viewtopic.php?f=28&p=24335#p24323
dim wynik(0), podziel() as variant
dim i,j,ile_w,ile_d as integer
dim element as variant

REM: dane początkowe
'On Error GoTo blad
ile_w = -1         'ilość wyników, narazie ich brak
If IsMissing(sort) or not (sort =1 or sort =2) then sort = 0   'czy sortować dane: 0-nie, 1-rosnąco, 2-malejąco
if IsArray(dane) then         'czy dane są tablicą
   If IsMissing(zmienna) then zmienna = ""       'zmienna to wartość do pominięcia
   ile_d =  UBound(dane,1)*UBound(dane,2) - 1   'ilość danych
   podziel = dane
else
   If IsMissing(zmienna) then zmienna = " "      'zmienna to separator
   ile_d = -1                           'wyniki połącz w jeden tekst
   dane = replace(dane, "  ", " ")            'pozbycie sie podwójnych spacji
   podziel = split(dane, zmienna) 
   if zmienna <> " " then zmienna = zmienna + " "
endif

REM: poszukiwanie wartości unikalnych
  for each element in podziel()         'wędrówka po kolejnych danych wejściowych
    if IsEmpty(element) then      'określenie typu elementu
     'Element jest pusty, nie trzeba określać typu
     'UWAGA: W przypadku zakresu danych wejściowych w AOO zaimportowana komórka nigdy nie jest pusta
     'pusta komórka dostaje wartość 0     
    elseif IsNumeric(element) then      
      element = CDBL(element)      'element jest liczbą
    else
      element = trim(element)      'element jest tekstem, pozbycie się początkowych i końcowych spacji
    endif

    i = 0 'sprawdzaj czy element jest już w tabeli wyników
    do until element = wynik(i) or IsEmpty(element) or element = "" or element = zmienna         
      'pomijaj puste komórki oraz gdy element jest taki sam jak zmienna
      if ile_w > -1 then i=i+1   'gdy jest już jakiś wynik przejdź do kolejego wyniku
      if i = ile_w+1 then      'popraw pierwszy wynik lub dopisz nowy
        ile_w = i
        ReDim Preserve wynik(ile_w)
        wynik(ile_w) = element
      endif     
    loop
  next

REM: A może tak posortować dane?
dim zamien as boolean
  j = (ile_w > 0)*(sort>0)
  Do until j=0
    j=0
    for i=0 to ile_w-1
      if not IsNumeric(wynik(i)) and not IsNumeric(wynik(i+1)) then
        'gdy oba wyniki są tekstem to porównaj te teksty ale pisanymi dużymi literami;
        'niestety teksy zaczynające się polskimi znakami (ł,ć,ż itd.) wylądują na końcu...
        '... gdyż porównuje teksty nie alfabetycznie tylko według kodu ASCII
        zamien = (sort=1 and UCase(wynik(i))>UCase(wynik(i+1)))or(sort=2 and UCase(wynik(i))<UCase(wynik(i+1)))
      else      'porównanie liczb bądź liczby i tekstu
        zamien = (sort=1 and wynik(i)>wynik(i+1))or(sort=2 and wynik(i)<wynik(i+1))
      endif
REM:      if wynik(i)>wynik(i+1) then   'orginalny warunek
      if zamien then
        element=wynik(i) : wynik(i)=wynik(i+1) : wynik(i+1)=element : j=1
      end if
    next
  Loop

REM: Wyniki:
  if ile_d = -1 then      'w formie połączonego tekstu
    UNIKALNE = wynik(0)
    for i=1 to ile_w
      UNIKALNE = unikalne + zmienna + wynik(i)
    next i
  elseif UBound(dane,1) > UBound(dane,2) then   ' pionowa kolumna bo liczba wierszy w danych jest większa od ilości kolumn
   dim wynik2(ile_d,0)as variant
    for i=0 to ile_w         'wyniki od ile_w do ile_d są puste więc można tutaj zakończyć transpozycję wyników
      wynik2(i,0) = wynik(i)
    next i
    UNIKALNE = wynik2
  else
    ReDim Preserve wynik(ile_d)   'poziomy wiersz wyników ma zająć tyle samo komórek co dane wejściowe
    UNIKALNE = wynik
  endif
   
' exit Function
'blad:
'  unikalne = "Error"
end Function

Jak działa ta funkcja:
Funkcja ta z pewnego tekstu (przedzielonego jakimiś separatorami) lub zakresu komórek wypisuje tylko unikalne wartości. Składnia tej funkcji :
=UNIKALNE(dane; sort; zmienna)
 • dane - może być tekstem, komórką lub pewnym zakresem danych wejściowych na którym będzie przeprowadzana operacja wyszukiwania.
  UWAGA: W przypadku podania pewnego zakresu danych należy tą formułę zatwierdzić przez jednoczesne wciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER, jest to sposób zatwierdzania funkcji macierzowych zwracających pewien obszar danych. Ten obszar będzie tutaj zawsze jedno-wierszowy lub jedno-kolumnowy (zależy to od zakresu wejściowego czy ma więcej wierszy czy kolumn).
 • sort - parametr opcjonalny decydujący czy i jak dane mają być posortowane. Można wprowadzić: 1 - sortuj rosnąco, 2 - sortuj malejąco, 0 - brak lub każda inna wartość - oznacza aby nie sortować;
 • zmienna - parametr opcjonalny w zależności od danych oznacza:
  • - znak separatora dla jednej danej,
  • - wartość do wykluczenia w tabeli danych.
Przykłady zastosowania:
 • =UNIKALNE("na, ma, na, da") - brak podanych parametrów opcjonalnych więc jako separator zostanie uznana spacja, zwrócony zostanie nieposortowany tekst: na, ma, da
 • =UNIKALNE("na, ma, na, da"; 1) - podana dodatkowo 1 oznacza że zwrócony tekst ma zostać posortowany rosnąco, brak podanego ostatniego parametru więc jako separator zostanie uznana spacja: da ma, na,
 • =UNIKALNE(A1; 2; ",") - w komórce A1 znajduje się tekst: "na, ma, na, da"; 2- oznacza że dane mają być posortowane malejąco, separatorem jest przecinek (","); otrzymany tekst: na, ma, da
 • =UNIKALNE(A1:A10) - dane wejściowe mieszczą się w pewnym zakresie. Aby otrzymać wszystkie wyniki PAMIĘTAJ, że taką formułę należy zatwierdzić wciskając jednocześnie CTRL+SHIFT+ENTER.
  W kolumnie A znajdują się przykładowo pozycje:
   telewizor
   lodówka
   komputer
   komputer
   telewizor
  Wynikiem będzie dziesięcio-komórkowy obszar (bo tyle elementów zawierają dane wejściowe) zawierający nieposortowane = 3 wartości unikalne (telewizor, lodówka, komputer) + reszta komórek pustych.
   UWAGA: Jeśli jesteś użytkownikiem OpenOffice do dodatkowo po wartościach unikalnych dostaniesz w wyniku również jedną wartość zerową. Otóż OpenOffie w Basic ?ma problem? z interpretacją pustej komórki. Dla basica polecenie w kodzie funlcji : IsEmpty(element) zawsze przyjmie wartość fałsz, a pusta komórka dostaje wartość 0 (LibreOffice tego problemu nie ma). Aby temu zapobiec wymyśliłem na to pewne sposoby:
  • Opcjonalnie można podawać jakąś wartość do pominięcia. Zatem w tym przykładzie można wpisać: =UNIKALNE2(A1:A10;; 0) Teraz w wyniku na pewno dostaniesz tylko 3 wartości unikalne + 7 komórek pustych.
  • drugi sposób to połączyć wszystkie komórki z zakresu z jakimś tekstem, najlepiej pusty tekst "": =UNIKALNE2(A1:A10 & "") w ten sposób pusta komórka przestała być pusta - (znajduje się tam tekst o długości 0 znaków, fajnie to brzmi :lol: )
 • =UNIKALNE(A1:B10 & ""; 1; "komputer" ) - powiedzmy, że kolumna B jest pusta: wówczas wynikiem będzie pionowy obszar(bo liczba wierszy danych=10 jest większa od liczby kolumn=2) 20 komórek z dwoma posortowanymi rosnąco unikalnymi danymi: lodówka, telewizor (komputer został wykluczony).

EDIT:
Poprawiłem nieco kod;
Uwaga 1: Funkcja ta rozróżnia wielkość liter, wynikiem formuły =UNIKALNE("na NA na da") (separatorem jest spacja) będzie tekst "na NA da"
UWAGA 2: Sortowanie jest niezupełnie alfabetyczne. Tak naprawdę to porównuje znaki według kodu ASCII i w przypadku sortowania rosnącego tekst zaczynający się literą "Ć" (numer kodowy to 198) pojawi się po literze np: "W" (kod 87).
Tabela kodów ASCII
OpenOffice 4.1.6. oraz LibreOffice 7.1.6 Widows 10
OpenOffice 4.1.3. oraz Libre 4.2.5.2 Windows XP
Avatar użytkownika
Rafkus
 
Posty: 360
Dołączył(a): Cz kwi 12, 2018 10:26 pm

Re: Calc: Unikalne wystąpienia (po raz trzeci)

Postprzez Jan_J » N lis 28, 2021 10:28 pm

Cenna inicjatywa; obyśmy mieli długą pamięć, by powoływać się na własne usprawnienia w trakcie przyszłych dyskusji...

Widzę jeden problem:
jak odróżnić użycie dla przeanalizowania zawartości pojedynczej komórki od użycia do jednoelementowej tabeli?
To drugie niby głupie, ale jest przypadkiem granicznym i nie ma powodu, by zmieniać w nim zachowanie przypadku ogólnego.

Mam też odpowiedź:
=unikalne(a1) analizuje tekst z komórki,
=unikalne(a1:a1) analizuje jednoelementowy zakres.
JJ
LO (6.2|7.1) ∙ AOO 4.1 ∙ Python (3.9|3.10) ∙ Unicode 14 ∙ LᴬTEX 2ε ∙ XML ∙ Unix tools ∙ Linux (Rocky|CentOS)
Jan_J
 
Posty: 4309
Dołączył(a): Pt maja 22, 2009 1:20 pm
Lokalizacja: Wrocław

Re: Calc: Unikalne wystąpienia (po raz trzeci)

Postprzez Rafkus » N lis 28, 2021 11:42 pm

Czy dobrze zrozumiałem: chodzi o to aby formułę zapisaną w ten sposób: =unikalne(a1:a1) potraktowało jak formułę =unikalne(a1) ?
np: A1 = "na, ma, na, da"
=unikalne(a1) -----> "na, ma, da"
obecnie: =unikalne(a1:a1) -----> "na, ma, na, da", a sądzisz że powinno dać: -----> "na, ma, da" ?
OpenOffice 4.1.6. oraz LibreOffice 7.1.6 Widows 10
OpenOffice 4.1.3. oraz Libre 4.2.5.2 Windows XP
Avatar użytkownika
Rafkus
 
Posty: 360
Dołączył(a): Cz kwi 12, 2018 10:26 pm

Re: Calc: Unikalne wystąpienia (po raz trzeci)

Postprzez Jan_J » Pn lis 29, 2021 1:52 pm

Miałem wątpliwości dot. przypadku granicznego: gdyby ktoś chciał wyjąć unikaty z 1-komórkowego zakresu, to co? Może to głupi przypadek, ale byłoby jeszcze głupiej, gdyby się nie dało tego zrobić.
I zaraz sprawdziłem, że podane wyżej rozróżnienie między a1 i a1:a1 to umożliwia. Tak jak jest, jest OK.
JJ
LO (6.2|7.1) ∙ AOO 4.1 ∙ Python (3.9|3.10) ∙ Unicode 14 ∙ LᴬTEX 2ε ∙ XML ∙ Unix tools ∙ Linux (Rocky|CentOS)
Jan_J
 
Posty: 4309
Dołączył(a): Pt maja 22, 2009 1:20 pm
Lokalizacja: Wrocław


Powrót do Projekty użytkowników

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość