Regulamin

Źródło panującego prawa i ogłoszenia od opiekunów
Jan_J
Posty: 4569
Rejestracja: pt maja 22, 2009 1:20 pm
Lokalizacja: Wrocław

Regulamin

Post autor: Jan_J »

Regulamin
Wersja 0.46 (9/05/2011)

1. Zasady ogólne
 1. Forum społeczności użytkowników Apache OpenOffice, LibreOffice i innych pakietów wywodzących się z OpenOffice.org jest oficjalnym forum zarządzanym przez wolontariuszy skupionych wokół polskiego projektu językowego OpenOffice. Forum korzysta z hostingu oraz infrastruktury projektu Apache OpenOffice.
 2. Forum służy wymianie informacji i doświadczeń uczestników związanych z szeroko pojętym użytkowaniem, rozbudową, udoskonalaniem i dostosowywaniem pakietu OpenOffice.org oraz jego pochodnych.
 3. Wypowiedzi oraz inne udostępnione materiały stanowią własność intelektualną autorów i są przez nich licencjonowane. Umieszczenie treści na forum jest rozumiane jako zgoda na jej licencjonowanie na zasadach Creative Commons-Uznanie Autorstwa (CC-BY).
 4. Na forum obowiązuje zasada konstruktywnego wypowiadania się. Uczestnicy działają w dobrej wierze dla wzbogacenia poziomu wiedzy i umiejętności swojego i współuczestników. W związku z tym świadome rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd jest niedopuszczalne.
 5. Na forum nie prowadzi się działalności reklamowej jakiegokolwiek produktu.
 6. Zawartość forum jest bazą wiedzy służącą ogółowi. Wszelkie prośby o udzielenie pomocy prywatnymi kanałami będą ignorowane, ponieważ uniemożliwiają powszechny dostęp do uzyskanej informacji.
 7. Działalność forum jest zgodna z prawem polskim, umowami międzynarodowymi oraz z dobrymi obyczajami. Nie wolno zatem umieszczać na jego łamach materiałów ani odsyłaczy do materiałów powszechnie uznanych za obraźliwe (np. niecenzuralny język), wulgarne (np. pornografia), szkodliwe lub naruszające prawo (np. nielegalne oprogramowanie).
 8. Redakcja forum nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników.
2. Użytkownicy
2.1. Prawa
 1. Na forum obowiązuje rejestracja użytkowników. Każda osoba ma prawo zarejestrować się jako użytkownik. Dalej słowo użytkownik oznacza użytkownika zarejestrowanego.
 2. Przeważająca część materiałów, w tym wszystkie materiały merytoryczne, są dostępne do odczytu także dla użytkowników anonimowych (niezarejestrowanych).
 3. Użytkownik ma prawo ustalić awatar, czyli swój graficzny wizerunek, oraz sygnaturę, czyli swój podpis. Użytkownik nie może wzorować swojego identyfikatora (loginu) i awatara na identyfikatorach innych użytkowników, a tym bardziej opiekunów forum. Sygnatura użytkownika może zawierać do 4 linijek tekstu i nie powinna zawierać grafiki.
 4. Użytkownik ma prawo zadawania pytań i udzielania odpowiedzi zgodnie z zasadami regulaminu.
 5. Użytkownik ma prawo zakładania nowych wątków.
 6. Użytkownik ma prawo przeredagować własne wcześniejsze posty, podając przy tym fakt i datę edycji, pod warunkiem, że nie zaburzy to logiki dyskusji.
 7. Użytkownik ma prawo zgłaszać przypadki naruszenia regulaminu przez innych użytkowników.
 8. Użytkownik ma prawo zgłaszania sugestii dotyczących usprawnienia forum.
 9. Użytkownik ma prawo wyrażać swoją opinię o funkcjonowaniu i administrowaniu forum w odpowiednim dziale tematycznym.
2.2. Obowiązki
 1. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania zasad regulaminu.
 2. Udział użytkownika w dyskusji powinien mieć na celu wymianę informacji i doświadczeń w zakresie będącym przedmiotem forum. Niedozwolone są działania polegające na uporczywym wszczynaniu sporów, lansowaniu własnej osoby, prezentowaniu poglądów na tematy nie związane z podstawową działalnością forum.
 3. Użytkownik ma obowiązek podporządkowania się zaleceniom moderatorów działów oraz administratora forum.
2.3. Grupy użytkowników
 1. Przynależność do grupy Wolontariusze ma charakter honorowy i jest wyrazem uznania za wkład do społeczności OpenOffice.
3. Opiekunowie forum
 1. Używanie koloru czerwonego w treści postów jest zastrzeżone dla opiekunów forum.
3.1. Moderatorzy
 1. Moderator sprawuje nadzór merytoryczny nad działem lub pojedynczym forum. Jego zadaniem jest pilnowanie porządku w dyskusji i kontrolowanie wypowiedzi innych użytkowników, a w razie potrzeby wygaszanie sporów.
 2. Moderator posiada spore doświadczenie w temacie, którego dotyczy jego dział i służy wiarygodną pomocą.
 3. Moderator ma prawo do przypominania uczestnikom celu dyskusji.
 4. Moderator ma prawo zamknąć, przenieść lub usunąć wypowiedź w swoim dziale zgodnie z regulaminem. Powinien przy tym uzasadnić swoją decyzję.
 5. Moderator ma prawo dodać swój komentarz przy końcu postu, zaznaczając przy tym powód swojej decyzji.
 6. Moderator ma prawo usunąć z postu użytkownika nieregulaminowe części, powołując się na odpowiedni punkt regulaminu, i oznaczając miejsce po usuniętych fragmentach.
 7. Moderator ma prawo łączyć następujące bezpośrednio po sobie wypowiedzi pochodzące od jednego autora.
 8. Moderator ma prawo zmieniać poziom ostrzeżeń oraz obejmować użytkownika nadzorem.
 9. Moderator ma prawo do zamknięcia wątku w przypadku wyczerpania jego tematu.
 10. Moderator ma prawo do zamknięcia wątku w przypadku, kiedy dyskusja przybiera formę niekontrolowaną.
 11. Moderator ma prawo usuwania postów o zerowej wartości merytorycznej.
 12. Moderator ma prawo zgłaszania kandydatów na moderatorów.
3.2. Administratorzy
 1. Administrator nadzoruje działanie forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat.
 2. Administrator sprawuje władzę wykonawczą w zakresie modyfikacji układu działów tematycznych.
 3. Administrator ma prawo usunąć dowolną wypowiedź z forum bez podania przyczyny.
 4. Administrator ma prawo czasowo lub trwale zawiesić aktywność użytkownika (zbanować go), a także usunąć go z forum.
 5. Administrator ma prawo zgłaszania kandydatów na moderatorów.
 6. Administrator powołuje nowych moderatorów po zasięgnięciu opinii zespołu moderatorów.
 7. Administrator jest ostateczną instancją rozstrzygającą kwestie nietypowe i sporne.
 8. Administrator ma prawo zmienić regulamin forum po akceptacji przez większość moderatorów.
4. Restrykcje
 1. Ostrzeżenie może zostać udzielone przez właściwego moderatora lub administratora w celu zdyscyplinowania użytkownika.
 2. Nadzór polega na niedopuszczeniu użytkownika do bezpośredniego wypowiadania się. Posty muszą zostać zaakceptowane przez moderatora działu. Nadzór orzeka moderator lub administrator w przypadku, kiedy kilkakrotne ostrzeżenie z jednego powodu okazało się nieskuteczne.
 3. Czasowy zakaz dostępu (ban) jest orzekany przez administratora forum za notoryczne poważne naruszanie regulaminu po wyczerpaniu lżejszych środków.
 4. Trwały zakaz dostępu (ban) jest orzekany przez administratora forum za notoryczne poważne naruszanie regulaminu po wyczerpaniu lżejszych środków.
 5. Usunięcie konta użytkownika jest orzekane przez administratora forum w sytuacjach wyjątkowych. Nie jest możliwe usunięcie wszystkich wypowiedzi użytkownika forum nawet po skasowaniu jego konta.
5. Postanowienia końcowe
 1. Zamieszczanie wypowiedzi na forum oznacza akceptację postanowień regulaminu i reguł licencjonowania.
 2. W sytuacjach nie objętych regulaminem mają zastosowanie zalecenia Netykiety.
 3. Sytuacje niejednoznaczne rozstrzyga właściwy moderator, a w przypadkach spornych administrator forum.
 4. Regulamin może zostać zmieniony przez administratora w porozumieniu z moderatorami, bez bezpośredniego powiadomienia wszystkich uczestników forum.
6. Klauzula Immka
Klauzula Immka to zapis mówiący o tym, że opiekunowie forum mają pełne prawo do skasowania dowolnego postu, w którym użytkownik narzekając na OpenOffice.org (i pochodne), uprawia krytykanctwo. Zapis ten powstał z trywialnego powodu, którego niestety większość nie rozumie. Celem forum społeczności użytkowników OpenOffice.org, LibreOffice oraz NeoOffice są dyskusje na temat użytkowania pakietu, jakości tłumaczeń oraz innych, naturalnych rzeczy, w których temacie wolontariusze z polskiego projektu są kompetentni.

Polski projekt w swoich szeregach nie posiada ani jednego programisty, który brałby czynny udział w rozwoju pakietu, dlatego też forum nie jest miejscem, gdzie wylewamy żale. Jeśli chcesz komuś w płaczliwym/agresywnym stylu zakomunikować, że pakiet nie posiada funkcji, których akurat potrzebujesz; że coś nie działa tak, jakbyś tego chciał, lub też pragniesz po prostu napisać coś w stylu „OO.o ssie”, zrób to, ale w oficjalnym systemie śledzenia błędów (w języku angielskim).

Zachęcamy natomiast do konstruktywnej krytyki, która składa się z publikacji niekrzykliwego postu i linka do zgłoszenia. Jeśli to zrobisz, łatwiej będzie wywindować odpowiednie zgłoszenie, tak by deweloperzy je zauważyli. Może się też zdarzyć tak, że pomimo zastosowania się do powyższych wskazówek, deweloperzy nie widzą sensowności zajęcia się zgłoszeniem w najbliższym czasie. Wtedy cierpliwie czekasz na zainteresowanie deweloperów i przyjmujesz dane oprogramowanie ze wszystkimi zaletami i wadami, jakie ono oferuje, albo wybierasz inne.

Możesz również w swojej konstruktywnej krytyce zaapelować do społeczności deweloperów rozszerzeń, aby wyeliminowali trapiącą Cię niedogodność, tworząc odpowiedni dodatek.
JJ
LO (24.2|7.6) ∙ Python (3.12|3.11|3.10) ∙ Unicode 15 ∙ LᴬTEX 2ε ∙ XML ∙ Unix tools ∙ Linux (Rocky|CentOS)
ODPOWIEDZ